Dịch vụ khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin 08-08-2015

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: hỗ trợ bán hàng.
2- Phạm vi sử dụng thông tin: nội bộ doanh nghiệp. 
3- Thời gian lưu trữ thông tin: 10 năm kể từ khi khách hàng đăng thông tin lên website.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:  355 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh.
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: giao diện web.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: tất cả dữ liệu khách hàng chỉ được sử dụng trong việc hộ trợ bán hàng của công ty và không tiết lộ với bên ngoài.